SALT kunnskap - friske idéer
  • Abonner på nyhetsvarsel

  • Konjunkturbarometer Nord-Norge
    Konjunkturbarometer Nord-Norge

    SALT er innholdsleverandør til Konjunkturbarometer Nord-Norge. Vi bidrar med tekster som handler om havet, kysten og kystsamfunnene. Vi skriver om akvakultur og fiskeri og om menneskene som arbeider på fiskebåter og i oppdrettsnæringen. Klimaendringer, havforsuring og marin forsøpling er temaer som blir belyst gjennom våre bidrag til Konjunkturbarometer Nord-Norge.