SALT kunnskap - friske idéer
  • Abonner på nyhetsvarsel

  • Johan Castberg
    Johan Castberg

    Utbygging og drift av Johan Castberg – virkninger for fiskeri og havbruk for utbyggingsalternativene. SALT var ansvarlig for innhenting av kunnskap om kystnære fiskerier, samiske fiskerier og fritidsfisket i områdene som vil bli berørt av Johan Castberg-utbyggingen. Oppdraget innebar intervjuer med aktører i fiskerinæringen i de berørte kommuner.