SALT kunnskap - friske idéer
 
Johan Castberg
Johan Castberg

Utbygging og drift av Johan Castberg – virkninger for fiskeri og havbruk for utbyggingsalternativene. SALT var ansvarlig for innhenting av kunnskap om kystnære fiskerier, samiske fiskerier og fritidsfisket i områdene som vil bli berørt av Johan Castberg-utbyggingen. Oppdraget innebar intervjuer med aktører i fiskerinæringen i de berørte kommuner.