SALT kunnskap - friske idéer
  • Abonner på nyhetsvarsel

  • Dypdykk
    Dypdykk

    Dypdykk i strandsøppel for forebygging av marin forsøpling:
    Strandryddedata er den eneste indikatoren på marin forsøpling som gir informasjon om kilden til søpla. Denne informasjonen kan brukes til forebygging av forsøpling dersom den er detaljert nok til å si noe om kilde og adferd. Samarbeid med blant annet fiskere har vist at dette kan oppnås med mer inngående analyser av viktige strandsøppelkategorier gjennom «strandsøppel dypdykk». I dette prosjektet vil vi bruke denne kunnskapen til å etablere en metode for å jobbe systematisk med kildeidentifisering på et nivå som er mer forvaltningsrelevant. Karleggingen vil foregå i forbindelse med opprydningsaksjoner som blir gjennomført av ulike aktører i Nord‐Norge. Dette vil danne grunnlag for kunnskapsformidling og bidra inn på en workshop om metodikk og forvaltningsrelevans av søppelregistrering.