With outlook onto stockfish and salmon. With insight into coastal value creation.
 
Projects

SALT has carried out a wide variety of projects tied to the sea and coast. The size and format of end products vary by project, but all are knowledge based and visually appealing. SALT´s goal is to always deliver according to the motto «academically strong – vibrant delivery», regardless whether we are delivering within research, consultancy or outreach. Client feedback testifies that SALT delivers according to promise.

Utvalgte
Referanseprosjekter
 
Havplast

Havplast

HAVPLAST- Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og handling –  har som mål å redusere omfanget av marin plast på avveie i det marine miljø fra fiskeri og havbruk. Prosjektet vil beskrive mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling fra næringen, og bidra til å fremme konkrete forslag til forebyggende tiltak basert på identifisering av kilder og årsakssammenhenger innenfor den enkelte sektor. Herunder bidra til en bransjestandard for håndtering av mikro- og makroplast i sjømatnæringen, og foreslå indikatorer for å måle effekt av tiltak.

 
Troms – Arktisk kunnskap

Troms – Arktisk kunnskap

«Troms – Arktisk kunnskap» er en felles stand for bedrifter og offentlige aktører fra Troms som ønsker å profilere seg under Aqua Nor i Trondheim i august 2017. SALT er prosjektleder for standen og har Messetjeneste, Sisu Design Lab og XXLofoten som underleverandører.

 
Daglig leder for Vågan Næringsforening

Daglig leder for Vågan Næringsforening

SALT er ansvarlig for den daglige drift av Vågan næringsforening. Dette inkluderer prosjekt- og prosessledelse av en rekke prosjekter.

 
Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

Trænafestivalen og SALT slår nå sitt kystengasjement sammen for å skape et framtidsrettet kystverksted.

Trænafestivalen/Lovund er arenaen og SALT er innholdsformidlere. I juli inviterer vi morgendagens beslutningstakere; nærmere bestemt lederne i de norske ungdomspartiene, til «Havet e mor di – et kræsjkurs i kystens betydning».

 
LoVe MarinEco

LoVe MarinEco

SALT er ansvarlig for formidling av resultatene fra et pågående forskningsprogram som har som mål å framskaffe ny kunnskap om det marine økosystem utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Pågående prosjekter

Avsluttet 2018

Avsluttet 2017

Avsluttet 2016

Avsluttet 2015

Avsluttet 2014

Avsluttet 2013

Avsluttet 2012

Avsluttet 2011