Du er her

Rådgivning

SALT har en unik kombinasjon av tverrfaglig kunnskap knyttet til marine ressurser og kystens verdiskaping. Vi lever og arbeider i nord – med orkesterplass til framtidige muligheter og dagens utfordringer. SALT har forankret sin kunnskap om kysten og landsdelen ved havet i nord. Det gir oss lokale perspektiver fundert i global kunnskap. Når man skal fatte beslutninger om hvor neste steg langs kysten i nord skal settes, kan det være betryggende å ha en kunnskapsrik diskusjonspartner. Når man skal utforske idéer om hvor kursen videre bør settes, kan det være spennende å dreie kompassnålen sammen med innovative kystseilere. Når du skal sette seil mot framtiden i nord, kan SALT være akkurat den rette diskusjonspartneren for deg!