Du er her

Mannskap

Den SALTe skute er lastet med kunnskapsmatroser med kompetanse og engasjement for havet og kysten. Vi har høy faglig kompetanse om marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap – med spisskompetanse om nordlige problemstillinger. Vi har fokus på hele verdikjeden – fra ressurs til anvendelse. Vårt unike og utradisjonelle kompetanseteam utgjør ditt bindeledd mellom marin ressurs og verdiskaping.

Kunnskapsmatrosene som seiler på den SALTe skuta, er håndplukket ut fra kompetanse og kvaliteter. Den SALTe skuta er lastet med to doktorgrader i marine fag og fire mastergrader i henholdsvis bioteknologi, statsvitenskap, entreprenørskap og innovasjonsledelse og sosialantropologi.

SALT skreddersyr mannskapet som mønstrer på akkurat ditt prosjekt med tanke på ønsket kurs og optimal farled. Alltid upartisk og kunnskapsorientert. Alltid profesjonell og dedikert. Alltid lyttende og interessert. I det øyeblikket du hyrer SALT til å forvalte og tilgjengeliggjøre din kunnskap, vet du at kursen er satt rett fra første øyeblikk.

Ta en titt på hvem den SALTe skuta er lastet med.