Du er her

Kyst

Fra kaikanten i Svolvær, har SALT utsikt til Lofothavet. I storm og stilla. I mørketid og midnattssol. Vi er her når sjarkflåten lander skreien fra feltene. Vi er her når skreien henges på hjell. Vi er her når tørrfisken sendes ut i verden. Vi skal være der når nye kystnæringer ser dagens lys. Som rådgiver og diskusjonspartner. Med kystkunnskap om muligheter og utfordringer som fundament.