Hjem

Nyheter

Hvem stiller opp i snødrevet når Sveriges televisjon skal lage reportasje om marin forsøpling? Jo, Kjersti Eline Tønnessen Busch og Bo Eide

SALTe strandsøppelkart kan effektivisere strandrydding! Sammen med GRID Arendal skal SALT studere hvordan vår varierte kystsone påvirker hvor marint søppel samles -og bruke denne informasjonen til å utvikle kart som viser hvor det størst sannsynlighet for å finne marint søppel. Lofoten blir testområde -med mål om videre nasjonal og internasjonal anvendelse!