Hjem

Nyheter

Konjukturbarometer Nord-Norges utgivelse "Sjømat i nord" tar for seg verdiskaping, vekst og eierskap i sjømatnæringen i nord. SALT, Menon Economics, Nofima og Bedriftskompetanse har i samarbeid utarbeidet rapporten på oppdrag for Konjukturbarometer Nord-Norge.

Den siste uken har problemet med marint avfall fått mye oppmerksomhet. La oss sammen sørge for at fokuset opprettholdes og at så mange løsninger som mulig iverksettes! Én løsning som nå testes ut langs kysten vår, er Fishing for Litter, Norway, som SALT er prosjektleder for. Hvert lass med sjøsøppel som kommer på land, betyr ett lass mindre i havet!