Hjem

Nyheter

I dag har SALT deltatt på avslutningsseminar for forskningsprogrammet LoVe MarinEco i Tromsø. Her presenterte involverte forskere sine resultater og SALT fikk anledning til å snakke om sitt bidrag i programmet - blå kunnskapsformidling rettet mot ungdom.

LoVe MarinEco er et femårig forskningsprogram initiert og finansiert av Statoil. Programmets målsetning er å bidra til økt kunnskap om det marine miljø i Lofoten-Vesterålen-regionen.

Internasjonalt miljøsamarbeid! Etter invitasjon fra det norske generalkonsulatet har SALT denne uken presentert den norske prøveordningen Fishing For Litter på seminar om konsekvenser og løsninger mot marin forsøpling i Murmansk. Seminaret samlet forskere, forvaltning og fiskeriorganisasjoner fra Norge og Russland. Det er oppløftende å erfare at aktørene i de to nabolandene står sammen i innsatsen for et renere havmiljø! Og at marin forsøpling som problem blir viet stor oppmerksomhet også i Russland.