You are here

Om SALT

SALT er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten. Tradisjonelt sagt, leverer vi tjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten. Sagt på den SALTe måten, brenner vi for kystens framtid fra kråkeboller til humankapital! Vi har høy faglig kompetanse om marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap – med spisskompetanse om nordlige problemstillinger. Vi har fokus på hele verdikjeden – fra ressurs til anvendelse. Vårt unike og utradisjonelle kompetanseteam utgjør ditt bindeledd mellom marin ressurs og verdiskaping.

SALT ble i sitt andre fulle driftsår (2012) tildelt den ærefulle ”Fyrtårnprisen” fra Fiskeri- og kystdepartementet, for ekstraordinær innsats for fiskeri- og kystnasjonen Norge. Vi som står bak roret og heiser seilene på den SALTe skuten, gjør hver dag vårt aller ytterste for å leve opp til denne æresbevisningen. Fordi kystens framtid er vår egen.

SALT er upartisk i alle ressurs- og samfunnsdebatter som angår det marine miljø og kysten. Vår rolle er å være en redelig, troverdig og solid kunnskapsleverandør inn mot ethvert beslutningsgrunnlag.

SALT ble dannet av gründerne Kjersti Eline Tønnessen Busch (Ph. D. akvakultur) og Kriss Rokkan Iversen (Ph. D. marin systemøkologi) i juni 2010. Kjersti og Kriss studerte sammen og ble enige om at det måtte være mulig å bidra til kystens utvikling – der ressursene fantes og verdiskapingen faktisk skjer. I 2013 har SALT seks ansatte; gründerne selv, tre tilbakeflyttere og én tilflytter. Til sammen besitter SALT to doktorgrader i marine fag og fire mastergrader i henholdsvis bioteknologi, statsvitenskap, entreprenørskap og innovasjonsledelse og sosialantropologi. Kjersti og Kriss eier sammen 76 % av SALT, mens Akvaplan-niva AS eier 24 %.