Our ship is loaded with salty sailors
 • Subscribe to news alert

 • Salt Sailors

  The SALT ship is loaded with knowledgable sailors with competence and passion for the ocean and the coast. We posess high professional competence within marine ecosystems, coastal industries, entrepreneurship and outreach – especially related to issues of the north. SALT has a strong focus on the whole of the value-chain – from resource to application. Our unique and untraditional team represent your connection between the marine resources and creating value.

  The knowledge-sailors on board the SALT ship are hand-picked based on education and qualities. The SALT ship is loaded with three Ph.D’s related to the marine environment and 14 postgraduates in Marine Biology, Biotechnology, Political Science, Human geography, Environmental psychology, Entrepreneurship and innovation management as well as Cand.Mag in Education and journalism. We also have a professional photographer and filmmaker. Two of our crew members are PhD candidates.

  SALT tailor our workers to your project depending on the goal of the project. We are always impartial and knowledge-oriented. Always professional and dedicated. Always listening and interested. From the moment you hire SALT to manage and make your knowledge available, you will know that the navigation is right from the moment we begin.

  Take a look at the SALT sailors here:

  Home port
  Svolvær
   
  Kjersti Tønnessen Busch

  (+47) 971 33 501

  kjersti@salt.nu

  Kjersti Tønnessen Busch

  Kjersti er kaptein på den SALTe skuta og særdeles kunnskapsrik når det kommer til marinbiologi og akvakultur, men det stopper ikke der! SALTs blide sørlending er en lystig, engasjert og målrettet rorkvinne, med særlige talenter innenfor strukturert prosjektledelse, tallknusing og statistikk. Sammen med Kriss, drar Kjersti land og strand rundt for å fortelle barn og voksne om det fantastiske havet og kystens muligheter.

  Kjersti har doktorgrad i akvakultur fra Universitetet i Tromsø, med fagekspertise innen torskeoppdrett. Kjersti etablerte SALT i 2010 sammen med Kriss.

   
  Guri Hjallen Eriksen

  (+47) 414 49 621

  guri@salt.nu

  Guri Hjallen Eriksen

  Guri er Kabelvågjente som helt siden barndommen av har vært glødene opptatt av forvaltningen av de marine ressursene. Bestefaren Olav drev et fiskemottak i Kabelvåg som produserte tørrfisk og saltfisk, og fiskeripolitiske diskusjoner var ikke uvanlig ved middagsbordet hjemme. Denne ballasten førte til at Guri satte kursen mot Tromsø, hvor hun tok fiskerikandidatutdanningen ved Norges fiskerihøgskole. Ny kurs ble deretter stukket ut mot Oslo, hvor Guri jobbet flere år i Nærings- og fiskeridepartementet. Omringet av jurister i departementet ble Guri ekstra interessert i de rettslige sidene av forvaltningen, noe som resulterte i en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Som fersk jurist har Guri jobbet to år som advokatfullmektig, senest for Arntzen de Besche Advokatfirma, i oppdrag for kommersielle aktører i fiskeri- og akvakulturnæringen.

  Guri skal i SALT inngå i et spennende samarbeidsprosjekt mellom privat og offentlig sektor. I en fireårsperiode skal Guri skrive en doktorgrad om fiskeri- og akvakulturlovgivning som ansatt i SALT, gjennom ordningen nærings-ph.d. i regi av Norges Forskningsråd. Universitetet i Oslo er gradsgivende institusjon og med i prosjektet. Samtidig fyller hun den SALTe skute med verdifull kunnskap om fiskeriforvaltning og lovverk.

   
  Liz LaMora

  (+47) 919 22 802

  liz@salt.nu

  Liz LaMora

  Liz har siden hun var liten løpt, vandret, reist, ridd og utforsket delstaten Vermont i USA, der hun også er født. Drivkraften til å bli eliterytter tok henne til Danmark, og deretter til Sverige hvor hun endret kurs til økonomi. En ytterlige kursendring tok Liz og hennes familie til Lofoten og SALT.

  Liz er utdannet bedriftsøkonom og regnskapsfører fra Sverige. Hun mønstret på den SALTe skuta i 2018.

   
  Laura Johanne Olsen

  (+47) 907 51 275

  laura@salt.nu

  Laura Johanne Olsen

  Laura har ekte kystblod i årene, oppvokst på selveste Skrova! Etter flere år med kunnskapsfangst i Canada og Oslo, tok hun bred kunnskap om samfunn og fiskerier om bord på den SALTe skuta. Laura er også en svært dyktig prosjektleder og konferansekaptein, med et sjeldent godt blikk for detaljer, sammenhenger og det lille ekstra. Hvis noen kan kunsten å se uutalte behov, er det Laura. Kombinerer man dette med målbevissthet og gjennomføringsevne, får man SALT dynamitt!

  Laura har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fagekspertise innen russisk og internasjonal politikk. Laura var den første SALTe matrosen som mønstret på kunnskapsskuta – helt tilbake i 2010.

   
  Malin Jacob

  (+47) 901 31 416

  malin@salt.nu

  Malin Jacob

  Malin er fra sørlandsbyen Kristiansand og har hatt havet som lekeplass fra barnsben av. Hun er tidligere nestleder i Natur og Ungdom. Jacob er også en av damene bak det grønne bloggkollektivet Grønne Jenter. I 2014 krysset hun Atlanterhavet i seilbåt for å forske på miljøgifter og mikroplast. I 2008 ble hun kåret til Norges miljøhelt av Aftenposten.

  Mellom 2015 og 2018 var Malin fagleder for hav og internasjonale relasjoner i organisasjonen Hold Norge Rent, og har blant annet ledet Strandryddedagen i Norge. Hun er tidligere koordinator for nettverket “Samarbeidsarena for aktører som jobber med marin forsøpling” (SAM), et nettverk for aktører som jobber med marin forsøpling til daglig. Dette arbeidet har dermed gitt henne bred oversikt over aktørene som arbeider innenfor marin forsøpling i Norge og internasjonalt.

  Malin har studert statsvitenskap, internasjonale relasjoner og historie ved Universitetet i Oslo og Høgskolen på Lillehammer.

  I SALT jobber Malin som fagsjef for marin forsøpling.

   
  Brita Staal

  (+47) 938 42 352

  brita@salt.nu

  Brita Staal

  Brita er SALTs navigatør, og spesialisert i klima- og bærekraftstrategier for privat og offentlig sektor. For som vi vet, er det greit å vite både hvor vi skal og hvordan, før vi legger ut på seilas. Brita har erfaring fra internasjonalt arbeid med bærekraft, miljø- og klimaledelse, og sertifiseringer innen miljø, leverandørkjedekontroll og kvalitetsledelse. Hun har jobbet ved Norges ambassade i Australia, vært koordinator for utviklingsorganisasjonen FORUT og hatt internasjonale lederstillinger for kvalitet og bærekraft for globale merkevarer. I SALT vil Brita blant annet jobbe med konsekvensanalyser, samt bærekraft- og klimastrategiutvikling for marin og maritim næring.

  Brita har en MSc i Utviklingsledelse fra UN University UIA og University of Ruhuna, og en Bachelor i Organisasjon & Ledelse fra Høgskolen i Lillehammer / University of Western Australia. Hun er utdannet Climate Reality Leader, og koordinerer det internasjonale arbeidet til Protect our Winters (POW).

   
  Carl Höjman

  (+47) 919 03 484

  carl@salt.nu

  Carl Höjman

  Carl legger til en smak av Sveriges sørlige kyst til det SALTe mannskapet. Etter å ha hoppet mellom døde havsskilpadder langs tilsynelatende uendelige strender dekket av marin forsøpling i Sri Lanka, nølte han ikke med å mønstre på den SALTe skuta når muligheten dukket opp. Frem til da hadde Carl samlet med seg grundig erfaring som rådgiver innen bedrifters miljømessige ansvar, klimatiltak og bærekraftsrapportering i skipssekken. Han har drevet en rekke typer av prosjekter, fra utvikling av programvare til analytiske oppdrag og arrangement av regionale konferanser.

  Carl har en bachelorgrad i miljøvitenskap og en mastergrad i Sustainable Business Leadership fra Lunds universitet i Sverige.

   
  Michael Pantalos

  (+47) 919 04 851

  michael@salt.nu

  Michael Pantalos

  Michael startet livet som landkrabbe midt inne i USA’s vest-stater. Heldigvis så han etterhvert lyset, og flyttet til kysten så snart han reiste hjemmefra. Med en bachelor i marin biologi fra University of New Brunswick i Canada og en master i marin økologi fra University of Western Brittany i Frankrike i skipssekken, har Michael nå lagt kursen mot nord og mønstret på den SALTe skutes hovedkontor. I tiden mellom de to universitetsgradene har Michael fått testet sine sjøben som fiskeriobservatør i Alaska. Michael har også erfaring med å designe, gjennomføre og analysere vitenskapelige eksperimenter om havmiljøet.

   
  Niclas Risvoll

  (+47) 901 54 042

  niclas@salt.nu

  Niclas Risvoll

  Niclas er en av våre nylig ansatte kunnskapsmatroser. En god beskrivelse av ham vil komme snart.

   
  Ragnhild Ørnes

  (+47) 414 49 613

  ragnhild@salt.nu

  Ragnhild Ørnes

  Ragnhild har løpt rundt på kaiene i Lofoten siden hun var liten jente, med orkesterplass til en framvoksende reiselivsnæring. Ragnhild er en ryddig og kvalitetsorientert SALT matros, som holder orden i redskapsbua til enhver tid. Både for SALT og oppdragsgivere. I tillegg til å være svært kompetent på hvordan man setter en god idé ut i livet ved hjelp av kunnskap, er Ragnhild en stødig og målbevisst prosjektleder. Ragnhild er durkdreven når det gjelder å både sette og holde kursen mot målet.

  Ragnhild har mastergrad i entreprenørskap og innovasjonsledelse fra Universitetet i Nordland, med fagekspertise innen opplevelsesproduksjon hos reiselivsbedrifter. Ragnhild mønstret på den SALTe skuta i 2013.

   
  Benedikte Farstad Nashoug

  (+47) 905 76 698

  benedikte@salt.nu

  Benedikte Farstad Nashoug

  Benedikte er Svolværjente, oppvokst med havutsikt og sjøsprøyt. Gjennom sine studier, har hun fått øynene opp for biologiens mikroskopiske eventyr. Benedikte har et spesielt talent for å skreddersy prosjekter og arrangementer, der hvert sting er alt annet enn tilfeldig. Når skreddersømmen i tillegg er kunnskapsbasert, gjennomtenkt og prikkfri, blir resultatet SALTastisk! Vi snakker kvalitet i hvert sting.

  Benedikte har mastergrad i bioteknologi fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Benedikte mønstret på den SALTe skuta i 2012.

   
  Marthe Larsen Haarr

  (+47) 902 24 437

  marthe@salt.nu

  Marthe Larsen Haarr

  Marthe er født og oppvokst på Sør-Vestlandet og utdannet i Canada, men har brent for Nord-Norge og Arktis så lenge hun kan huske, og nølte ikke med å hoppe ombord på den SALTe skute når sjansen til å flytte nordover bød seg. Marthe er marinbiolog med hovedkompetanse innen fiskeriøkologi, og med bred erfaring innen formidling og forskningssamarbeid med yrkesgrupper innen fiskeri. Marthe er én av ytterst få som har blitt ansatt i en utlyst forskerstilling i Lofoten!

  Marthe har mastergrad og Ph.D. i marinbiologi fra University of New Brunswick i Canada. Med bakgrunn i arbeidet hun la ned i doktorgraden, mottok Marthe i 2018 gullmedalje for fremragende forskning på hummer i Øst-Canada. PhD-oppgaven hennes er regnet for å være årets beste ved University of New Brunswick. I doktorgraden har hun blant annet sett på om det canadiske hummerfisket kan ha drevet ned kjønnsmodningsalderen på hummer, hvordan klimaendringer påvirker syklusen for klekking av hummerlarveegg og hvordan store variasjoner kan endre datagrunnlaget for hvordan vi driver havforvaltning.

  Home port
  Ramberg
   
  Fredrik Johannessen

  (+47) 980 88 300

  fredrik@salt.nu

  Fredrik Johannessen

  Fredrik er født og oppvokst i Bodø, med DNA strengene direkte koblet til fiskerbonden på Vega og Lofoten har han kystkultur i blodet. Eventyrlysten tok i 2005 Fredrik ut på en reise til fjerne farvann, fra dyp furuskog langs grensen til Russland til Østerdalens skoger og senere utenriks. Etter noen år i fjerne farvann mønstret han av og satte kursen mot høgskole og universitet for påfyll av kunnskap. Kunnskapsfangsten endte i Ås der han skrev masteroppgave om hensynet til naturmangfold og friluftsliv i kommunal planlegging.

  Fredrik har master i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og bachelor i landskapsplanlegging fra Høgskolen i Sogndal. Sammen med Hilde bemanner han SALTs uthavn på yttersia av Lofoten.

   
  Ane Oline Roland

  (+47) 991 52 874

  ane@salt.nu

  Ane Oline Roland

  Ane er født i Harstad og har tilbragt store deler av sin barndom i fjæra på Trondenes. Kjærligheten for den nordnorske, ville naturen har bestandig vært sterk. Hvordan mennesker påvirkes av det fysiske miljøet som omgir en, og hvordan mennesker i sin tur påvirker naturen, er noe som interesserte henne gjennom masterstudiene i psykologi ved NTNU. Med master-diplomet trygt i skipssekken, satte Ane kursen nordover igjen og drømmen om å tilbringe en hel vinter på yttersida av Lofoten med storhavet herjende utenfor vinduene ble til slutt et faktum. Ettersom hun kom tettere på havet og kystkulturen i Lofoten, var ikke Ane vanskelig å be om bord på den SALTe skuta.

  Tema som får Ane til å slå ut seilene er menneskers psykologiske respons på miljø- og klimautfordringer, hvordan vi kommuniserer miljø og klima, og veien fra kunnskap til miljøvennlig atferd. Ane er målbevisst og trives godt både i den SALTe felten, og når hun er dypt forankret i tekst og skriving i hjemmehavna på Ramberg.

   
  Emil Røthe Johannessen

  (+47) 986 81 599

  emil@salt.nu

  Emil Røthe Johannessen

  Emil er født og oppvokst i verfts-byen Harstad, og føler sterk tilhørighet til nordnorsk kultur og natur. Derfor var det hele tiden en selvfølge at kursen igjen skulle følge pila mot nord etter endte studier. Da Emil fikk tilbud om å mønstre på den SALTe skute, var derfor gleden og entusiasmen stor. Hans hjemmehavn er på Ramberg i godt selskap med gode SALTe kolleger. Temaer som engasjerer Emil er næringsutvikling og regional utvikling kombinert med bærekraft og økonomi. På fritiden trives Emil best ved sjø og på fjell, der han best kommer i kontakt med seg selv.

  Emil har bachelorgrad i geografi, og mastergrad i økonomisk geografi fra NTNU. I masteroppgaven arbeidet Emil med omstillingsprosesser, grønn transformasjon, næringsklynger og innovasjon i maritime næringer.

   
  Hilde Rødås Johnsen

  (+47) 996 43 335

  hilde@salt.nu

  Hilde Rødås Johnsen

  Hilde har lang erfaring i fiskeri- og kystrelaterte spørsmål som tidligere daglig leder i Norges Kystfiskarlag. Hun er innlandsjenta som gjorde Lofoting av seg og fant sitt kompetansefelt innen fiskeri, næringspolitikk og forvaltning. Hilde brenner for prosjekter som kan bidra til å fremme en positiv utvikling langs kysten – i skjæringspunktet mellom sjømatnæring, miljø, utdanning og SALT kompetanse. Med sin bakgrunn kombinerer hun kompetanse og erfaringer fra en rekke felt, og er en allsidig og målrettet prosjektleder som kan bidra med kunnskap innen alt fra ressursforvaltning og næringsutøvelse til formidling, utdanning og entreprenørskap.

  Hilde har bakgrunn som journalist, er utdannet Cand. Mag og har praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Nordland. Hilde mønstret på den SALTe skuta i 2015 og bemanner SALTs avdelingskontor i Vest-Lofoten.

  Home port
  Tromsø
   
  Ingrid Wester Amundsen

  (+47) 928 39 961

  ingrid@salt.nu

  Ingrid Wester Amundsen

  Ingrid er landkrabben fra Tromsø som likevel fikk en dragning mot det blå element, og ville sette sjøbein. Hun startet tidlig å seile utenriksfart, blant annet som engasjert deltaker i nasjonalt og internasjonalt organisasjonsliv og utvekslingsprosjekter. Nysgjerrigheten har bragt henne innom fagretninger som statsvitenskap og pedagogikk før hun satte stø kurs mot en M.Sc. i International Environmental Studies fra NMBU med fordypning i marinbiologi og marin ressursforvaltning. Hun har hatt et lengre opphold i tropiske farvann i Stillehavet og har gjennomført studier og feltarbeid på tunfiskbestander i Salomonøyene og på University of South Pacific (USP) på Fiji.

  Ingrid er et sprudlende arbeidsjern som får energi av å ha mange baller i lufta. Hun brenner for livet i havet, og er en stødig formidler med mange års lærererfaring. Som SALT kunnskapsmatros har hun spesielt et engasjement for å bekjempe marin forsøpling, og å jobbe med å formidle alt det fantastiske som svømmer, flyter og puster i det SALTe havet.

   
  Jannike Falk-Andersson

  (+47) 416 14 770

  jannike@salt.nu

  Jannike Falk-Andersson

  Jannike har hjertet sitt både i nord og i sør. Oppvokst i Tromsø, med de fleste somrene tilbrakt i Lofoten og Vesterålen, og flere år med studier i Sør-Afrika. Med både biologi, økonomi og samfunnsfag i skipssekken, samt en liten dose utøvende kunstfag fra sør, er Jannike godt beredt til å takle oppgaver på tvers av flere fagområder. Hovedfokuset er marin ressursforvaltning og hvilken kunnskap og hvilke aktører som må inkluderes for å finne gode løsninger. De siste årene har marin plastforurensning vært et tema som har opptatt Jannike mye og da har hennes engasjement for formidling og kommunikasjon med både fiskerinæringen og diverse landkrabber kommet godt med.

  Jannike har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Tromsø med spesialisering i økosystembasert forvalting og økosystemtjenester. Jannike bemanner SALT sitt nordligste kontor i Tromsø.

  Home port
  Trondheim
   
  Sverre Helmersen Håpnes

  (+47) 416 34 924

  sverre@salt.nu

  Sverre Helmersen Håpnes

  Sverre har hele livet hatt en dragning mot vann og det SALTe miljø, selv om dette ikke var gitt i en oppvekst i indre del av Trondheimsfjorden. Hans fascinasjon for det marine er altomspennende og har vokst i takt med økt SALT kunnskap. Med matrossekken fortsatt i hånda kastet Sverre seg rundt på formidlingstokt langs kysten. SALT har fått en ny matros med et hjerte som banker for havet og kysten –og som formidler dette med stort engasjement og iver.

  Sverre har en mastergrad i marin kystutvikling fra NTNU, med fokus på romlig fordeling av bunnfisk ved bruk av undervannsteknologi. Sverre mønstret på den SALTe skuta som sommermatros i 2016, og ble raskt en del av det faste SALTe mannskapet.

  Home port
  Oslo
   
  Vilma Havas

  (+47) 463 84 268

  vilma@salt.nu

  Vilma Havas

  Vilma vokste opp ved strandkanten i Helsinki, og allerede der gjorde nysgjerrigheten for hva hun fant i fjæra at den SALTe livsstilen begynte å ta form. Kunnskapsfangsten begynte med en bachelor i business ved Griffith University på kysten av Australia, hvor kjærligheten for bølger og storhav, og interessen for å lære mer om de marine miljøer for alvor fikk vind i seilene. Reisen fortsatte videre til Oslo, der Vilma tok en master i miljø-, ressurs- og utviklingsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Arktis og de nordlige havområdene interesserte henne gjennom masterstudiene, og masteroppgaven ble derfor skrevet om olje og gassutvinning i Barentshavet.

  Under studiene opprettet Vilma en miljøorganisasjon, Nordic Ocean Watch, sammen med andre surfere som ville ta vare på lekeplassen sin. I flere år har hun jobbet med marin forsøpling og forvaltning av den norske kysten. Spesielt marin forsøpling i de arktiske strøkene ligger nær hjertet til denne SALTe matrosen. Vilma er en energisk ildsjel som er faglig engasjert og ikke redd for å ta initiativ. Hun er løsningsorientert og klarer å komme gjennom de fleste utfordringene med litt finsk «sisu».

   
  Tora Tokvam Drægni

  (+47) 916 95 344

  tora@salt.nu

  Tora Tokvam Drægni

  Tora startet livsreisen som landkrabbe mellom fosser og fjell lengst inne i den dype Sognefjorden, men hun la etter hvert ut på en kunnskaps-seilas med anløp i både Oslo, Tanzania, Namibia, Argentina og Brasil. Denne utenriksfarten i kunnskapens tjeneste førte med seg et brennende engasjement for bærekraftig utvikling, både over og under vannlinjen. Kunnskapsfangsten startet med en bachelor i utviklingsstudier. Nysgjerrighet rundt bærekraftig landbruk og klimaendringer resulterte i en feltstudie om sertifisering av soyaprodukjson i Brasil og en mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i internasjonale miljøstudier, med fordypning innen landbruk og klima.

  Tora mønstret på den SALTe skuta som sommermatros i 2017, og fyller stadig skipssekken med prosjekter innenfor marin forsøpling. Tora styrer, sammen med Ingrid, den SALTe skute i Oslofjordens farvann.

  Home port
  Arendal
   
  Joan Fabres

  (+47) 970 40 308

  joan@salt.nu

  Joan Fabres

  Joan er en av våre nylig ansatte kunnskapsmatroser. En god beskrivelse av ham vil komme snart.