SALT kunnskap - friske idéer
 
DEVOTES
DEVOTES

Forskningsprosjektet DEVOTES overordnede mål er å få en bedre forståelse for forholdet mellom press fra menneskelig aktivitet og klimatisk påvirkning og deres effekt på marine økosystemer. DEVOTES er et fireårig EU-prosjekt der SALT er én av 23 partnere.

SALT bidrar med forskning i prosjektet og har i tillegg ansvar for avslutningskonferansen i Brussel i oktober 2016.